تبلیغات
جزوات مبانی سازمان و مدیریت استاد زنگانه - وجوه اشتراک سازمانها
جزوات مبانی سازمان و مدیریت استاد زنگانه

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

بنام خدا

جلسه اول      11/7/1392

وجوه اشتراک سازمانها:

1/ هدف        2/ برنامه          3/ منابع                 4/ مدیر

هدف:عامل تشکیل دهنده هر سازمان است.

برنامه: سازمانها برای نیل (رسیدن به اهداف خود برنامه هایی را تنظیم میکنند.

منابع:سازمانها برای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه هایشان باید منابعی را در اختیار داشته باشند و آنها را به فعالیتهای مورد نظر اختصاص دهند که این منابع میتواند شامل پول برای پرداخت حقوق و خرید مواد اولیه,زمین و استخدام نیروی انسانی باشد.

مدیر:سازمانها برای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه و تامین منابع به مدیرانی نیاز دارند که آنها را در این جهت هدایت کنند.

سازمانها:

 

**عبارتند از یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف که ساختار آن به صورتی آگاهانه طرح ریزی شده است و دارای سیستمی فعال و هماهنگ است که با محیط خارجی ارتباط دارد.

**عبارتست از به کارگیری و گروهبندی اطراف در قالبی نظام یافته به گونه ای که تلاشها و فعالیتهای آنها در یک محیط منجر به تامین اهداف سازمان گردد.

**سازمان عبارتست از الگویی منظم وعُقلایی از روابطی که بین پرسنل فراهم می آید به منظور رسیدن به اهداف مشترک.

**سازمان عبارتست از هماهنگی معقول در فعالیتهای تعدادی از افراد برای رسیدن به یک سلسله هدف و منظور مشترک برای تقسیم کار و وظایف و از مجرای سلسله مراتب اختیار و مسولیت قانونی.

**سازمان عبارتست از سیستمی متشکل از اجزای بهم پیوسته و مبتنی بر نظم و انظباط برای دستیابی به هدفهای مشخص.

** سازمان عبارتست از سیستمی مرکب از سلوک و رفتارهای همکارانه بشر

انوااع سازمانها:

1/ سازمانهای انتفاعی و غیرانتفاعی

2/ سازمانهای تولیدی و خدماتی

3/ سازمانهای خصوصی و دولتی (سازمانها از نظر مالکیت به 2دسته خصوصی و دولتی تقسیم میشوند)

سازمانهای انتفاعی:سازمانهایی هستند که بدنبال کسب سود تشکیل میشوند مثال موسسات تجاری

سازمانهای غیر انتفاعی: سازمانهایی هستند که معمولاً بجای کسب سود با اهداف اجتماعی ،فرهنگی، مذهبی و سیاسی تشکیل میشوند. مثل اتحادیه های کارگری، انجمنهای مذهبی ،موسسات خیریه ،صندوقهای قرض الحسنه و سازمانهای دولتی

سازمانهای تولیدی : سازمانهای تولیدی از مواد خام یا اولیه برای تولید کالاها استفاده میکنند. مثل کارخانه های تولید کفش ، تلوزیون ،اتومبیل و... این کالاها معمولاًملموس محسوس هستند.

سازمانهای خدماتی:سازمانهای خدماتی خدمات ارائه میدهند این خدمات ملموس نیستند و از نظر فیزیکی قابل اندازه گیری نیستند.مثل مشاوره حقوقی ،امور مالی، خدمات پزشکی

سازمانهای دولتی و خصوصی: دسته ی دولتی توسط دولت کنترل میگردد. مثل ذوب آهن، فولاد ، مخابرات ، ولی سازمانهای خصوصی به جای دولت توسط افراد یا شخص غیر دولتی کنترل میشود. مثل شرکتهای خصوصی

 

سازمان و محیط

1)محیط داخلی     2) محیط خارجی

محیط داخلی : شامل احساسات ، عواطف ، ارزشها ، اعتقادات ، منافع کارکنان سهامداران و هیئت مدیره را در بر میگیرد.

 

محیط خارجی : عوامل محیطی با تاثیر مستقیم شامل : ذینفعان داخلی ، کارکنان ، صاحبان سرمایه ، هیئت مدیره

تعاریف مدیران:** مدیریت عبارتست از استفاده ی مناسب از منابع مادی و انسانی به منظور دست یافتن به اهداف سازمان یا موسسه از طریق انجام عملیات برنامه ریزی ، سازماندهی، هماهنگی، و رهبری.

 

** مریریت عبارتست از استفاده مناسب  از منابع امکانات بمنظور رسیدن به اهداف سازمان

** مدیریت عبارتست از تامین اهداف سازمان و حداکثر بهره وری با حداقل هزینه  


** مدیریت عبارتست از فرآیند بکارگیری موثر و کارآمد منابع عادی و انسانی در برنامه ریزی سازمانی بسیج منابع و امکانات هدایت و کنترل برای دستیابی به هدفهای سازمانی براساس نظام ارزشی مورد قبول

 

** مدیریت عبارتست از انجام عملیات برای وصول به اهداف از پیش تعیین شده از طریق هدایت و راهبری افراد

 

** مدیریت علم و هنر متشکل کردن و هماهنگ نمودن و رهبری و کنترل های دسته جمعی است برای رسیدن به هدف مشترک

انواع مدیران:


ازنظر سطح سازمانی:از نظر فعالیت سازمانی: مدیران وظیفه ای ، مدیران عمومی
ارسال توسط سالار افتاده

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان