تبلیغات
جزوات مبانی سازمان و مدیریت استاد زنگانه
جزوات مبانی سازمان و مدیریت استاد زنگانه

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

کنترل و نظارت : فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می گردد و در صورت وجود اختلافات و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آن اقدام میشود.

انواع کنترل :

1/ کنترل آینده نگر یا قبل از عملیات : در این نوع کنترل که کنترل پیش نگر یا هدایت کننده نیز نامیده میشود ماهیتاً مانع بروز انحراف شده و با استفاده از داده ها کنترل را تحقق میبخشد و قبل از آنکه انحرافی حاصل گردد راه اصلاحی ارائه میدهد به عبارت دیگر این نوع کنترل موانع و مشکلات را قبل از وقوع پیش بینی و انجام اصلاحات را ممکن میسازد.

2/ کنترل در حین عملیات و زمان وقوع : این نوع کنترل در واقع اطلات زمان حال را ملاک عمل قرار میدهد و توانایی اقدام اصلاحی را در حین انجام عملیات دارد.

3/ کنترل گذشته نگر یا پس از انجام عملیات : این نوع کنترل که کنترل بازخوردی نیز نامیده میشود در واقع نتایج اقدامات انجام شده را ارزیابی میکند و پس از تطبیق با استانداردهای معین چنانچه انحرافی وجود داشته باشد اقدامات اصلاحی برای بهبود عملیات آتی صورت میگیرد بایستی توجه داشت که کنترل و نظارت متناسب با برنامه ها و فعالیتها تنظیم گردد.
ادامه مطلب
ارسال توسط سالار افتاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

الگوهای جدید واحدسازی (سازماندهی)

1/ سازماندهی بر مبنای برنامه و پروژه : اگر در سازماندهی بر مبنای محصول به جای محصول برنامه ها و طرحهای سازمانی را برمبنای سازماندهی قرار دهیم در سازماندهی بر مبنای پروژه کل سازمان به بخشهای کوچکتری یا به صورت گروههای مستقل تقسیم میشوند از محاسن ساخت و پروژه ای آن است که ضعف عملکرد یک واحد از سازمان؛ کل سازمان را تحت تاثیر قرار نمیدهد و مشکلات ناشی از کندی ارتباطات و سلسله مراتب طولانی کاهش می یابد.

 ادامه مطلب
ارسال توسط سالار افتاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

واحد سازی:

 ترتیبی است که د ر آن مشاغل و فعالیت ها در گروههای منطقی طبقه بندی شده و هر گروه در بخش و واحدبزرگتری ترکیب میشود تا کل سازمان را شکل دهد.

واحد سازی یا سازماندهی سنتی ، روشهای طراحی واحد سازی سنتی سازمانی:

1/ سازماندهی یا واحدسازی بر اساس وظیفه : در این روش واحدهای سازمانی را بر مبنای وظایف سازمانی طراحی و ایجاد میشود به عبارت دیگر برای گروهبندی مشاغلی است که با یک وظیفه سازمانی یا مهارتی تخصصی می طلبند مانند بازاریابی ، امور مالی ، کار گزینی ، تدارکات ، برنامه ریزی و...

 ادامه مطلب
ارسال توسط سالار افتاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

نمودار سازمانی:

نقشه ایست که پست و روابط درون ساختار سازمانی را ترسیم میکند نمودار محل پست ها ، واحدها ، وظایف را در سازمان نشان میدهد. نمودار سازمانی اولین سند مکتوب و قانون مند هر سازمان و موسسه است اصولا سازمانها و شرکتها و موسسات بدون نمودار سازمانی قانونمند نیستند در تهیه نمودار سازمانی رعایت نکات زیر الزامی است:

1/ برای نشان دادن واحدهای سازمانی از مستطیل، دایره و هر شکل هندسی دیگر استفاده میکنند.

2/ مهمترین و پر مسئولیت ترین واحد در بالای نمودار قرار میگیرد و کم مسئولیت پذیر ترین واحد در پایین نمودار قرار میگیرد.

3/ خطوط رسم شده بین واحدها نمایانگر روابط سازمانی و بیانگر آنست که هر واحد در مقابل کدام واحد بایستی پاسخگو باشدادامه مطلب
ارسال توسط سالار افتاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

 

تصمیم گیری

عبارت است از انتخاب یک راه از بین چندین راه و در حقیقت انتخاب بهترین راه برای رسیدن به هدف

فرایند تصمیم گیری:

1/ تعریف مسئله

2/ ارزیابی راه حلها

3/ انتخاب راه حلها

4/ اجرای تصمیم

5/ ارزیابی نتیجه

انواع مسئله: 1/ خوش ساختار 2/ بد ساختار

خوش ساختار:بعضی از مسائل که در سازمان به وجود می آید آشنا، سر راست و بدون پیچ و خم هستند هدف تصمیم گیری درباره آنها روشن و اظلاعات درباره این مسائل کامل و به آسانی قابل دسترسی میباشد. مانند تقاضای حذف یک درس توسط دانشجو در دانشکده

بدساختار : این مسائل جدید و غیر معمول و اطلاعات درباره آنها مبهم و ناکافی است مانند تمایل شرکت برای سرمایه گذاری در زمینه فن آوری جدید و ناشناخته

انواع تصمیمات:

1/ تصمیمات برنامه ریزی شده (خوش ساختار )

2/ تصمیمات برنامه ریزی نشده ( بد ساختار)

تصمیمهای برنامه ریزی شده:

پاسخی است به مسائل خوش ساختار تصمیم های برنامه ریزی شده بر اساس روشها و قوانین ویا خط مشی های نوشته شده یا نوشته نشده در موقعیت های تکراری با محدود کردن یا مستثنی کردن راه حلها به آسانی تصمیم گرفته میشود مانند تعویض کلیه کالاهای خریداری شده تا 45 روز مجاز است.ادامه مطلب
ارسال توسط سالار افتاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

برنامه ریزی:

**برنامه ریزی واژه ایست که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و یافتن تعریفی واحد برای آن بسیار مشکل است.

 برنامه ریزی یکی از مهمترین وظایف مهم مدیران است **

برنامه ریزی به عنوان یک عمل اگر هدفدار نباشد پوچ و تو خالی است**

**برنامه ریزی اصولا تلاشی است برای برآورد پیشاپیش چگونگی تحقق یک هدف

**برنامه ریزی عبارت است از تعیین و مشخص کردن هدف و راههای رسیدن به آن

**برنامه ریزی یعنی: از پیش تصمیم گرفتن برای اینکه چه کار کنیم در چه صورت و بدست چه کسی صورت پذیرد


** برنامه ریزی چهار چوبی وحدت بخش بدست میدهد. یعنی واحدهای مختلف سازمان در تحقق هدفها مشارکت میکند لذا از هرج و مرج و تکرویها جلوگیری به عمل میآید

** برنامه ریزی فرصتها و خطرها را مشخص میکند یعنی برنامه ریزی نمیتواند خطرهای ناشی از تصمیم گیری را بطور کامل از میان ببرد. اما میتواند  به تشخیص فرصتها و خطرهای بلقوه کمک کند و زیانهای ناشی از آنها را به کمترین حد ممکن برساند.

** برنامه ریزی معیاریست برای عرضه عملکرد یعنی یک برنامه مفید آنچه را که باید انجام شود معین میکند.

**برنامه ریزی عبارتند از طراحی عملیات برای موضوعات از پیش تعریف شده

** برنامه ریزی تلاشی است آگاهانه برای اتخاذ تصمیمات مهم به منظور دگرگونی وضع موجود به وضعیت مطلوب


** برنامه ریزی : فعالیتی است عمومی برای رسیدن به اهداف

** برنامه ریزی عبارتند از تهیه توزیع و تخصیص عوامل و وسایل محدود برای رسیدن به اهداف مطلوب در حداقل زمان با حداقل هزینه ممکن

** برنامه ریزی یک فرایند خردمندانه است و پلی است میان جایی که میخواهیم باشیم و جایی که هستیم

** برنامه ریزی تصویر روشنی از هدف ابزار مورد نیاز نوع فعالیت و روشهای مناسب جهت رسیدن به هدف است

اهمیت برنامه ریزی:

** برنامه ریزی تعیین جهت میکند یعنی مشخص میکند که چه کاری و چگونه باید انجام شودادامه مطلب
ارسال توسط سالار افتاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

وظایف مدیریت

لوترگیولیک: 1.برنامه ریزی 2. سازماندهی 3.به کار گماردن 4. هدایت 5. هماهنگ کردن 6. گزارش دادن 7. بودجه بندی

برچ: 1. برنامه ریزی 2. کنترل 3.همامنگی 4. ایجاد انگیزه

هنری فایول: 1. برنامه ریزی 2. سازماندهی 3. هدایت 4. کنترل 5. همامنگی
ادامه مطلب
ارسال توسط سالار افتاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

نظریه های نوین مدیریت:

 

1_ نظریه سیستمی :

عناصر کلیدی نظریه سیستمی:1/تعریف سیستم :سیستم مجموعه ای از اجزا است که با ارتباط و پیوند متقابل را کل واحد تشکیل میدهد و نقش معین ایفا میکند.2/ سیستمهای فرعی : اجزاعی که کل سیستم را میسازند سیستم فرعی مینامند 3/ سیستمهای باز و بسته : سیستمی که با محیط اطراف خود کنش متقابل داشته باشند سیستم باز نام میگیرند، سیستمی که با محیط اطراف خود کنش متقابل نداشته باشد سیستم بسته میگویند. 4/ مرز سیستم : هر سیستمی مرزی دارد که آن را از محیط اطرافش جدا میکند.
ادامه مطلب
ارسال توسط سالار افتاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

تئوری نئوکلاسیک:

نئوکلاسیک ها در راستای رفع نقص نظریات کلاسیک ها میباشند در نظریه های این دوره توجه به عامل انسانی در مدیریت شکل گرفته است.

1/1/مطالعات هاثورن:

 مطالعات هاثورن توسط آلتون مایو در دانشگاه هاروارد صورت گرفته است این مطالعات توجه به عوامل اجتماعی روحیه گروهی نقش گروههای غیر رسمی در کارایی افراد بیان مینمایند. شروع کار با بررسی سه متغیر : استراحت کارگران در ساعات مان کار ، آزادی کارگران در محیط کار و نداشتن سرپرست مستقیم، پدیده های ناشی از کاهش ساعات کار صورت گرفت.
ادامه مطلب
ارسال توسط سالار افتاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

نظریه گیلبرت ها: در نظریه های گیلبرت ها وی به حرکت سنجی اشاره میکند و مشخص میکند 17 حرکت در دوره های سه گانه انجام کار یعنی:

 1_بلند کردن 2_ جابجا کردن 3_ استراحت کردن

 پس از مطالعه هزاران کار مشخص میکند.

هنری گانت : گانت برخلاف گیلبرت ها بر یک بهترین راه برای انجام کار معتقد نبود بلکه معتقد بود میتوان راهی پیدا کرد که در یک موقعیت بهترین به نظر آید.

مدیریت اداری فایول: پایه گذار این مکتب شخصی به نام هنری فایول میباشد طرفداران این نظریه از این جهت نام آن را مدیریت عمومی نهاده اند که تمامی جوانب مورد نیاز سازمانها و شرکتها را بررسی نموده و ارائه ی طریق نموده است. هنری فایول پایه گذار این مکتب کل سازمان را پیکره ای واحدی دانسته و فعالیتهای هر سازمان را به 6 دسته تقسیم مینمایدادامه مطلب
ارسال توسط سالار افتاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

انواع مدیران از نظر سطح سازمانی:مدیران عملیاتی : مستقیما مسئول تولید کالا و خدمات هستند این مدیران را معمولا رئیس قسمت ، سرپرست یا متصدی مینامند.

مدیران میانی: مدیران میانی یک رده بالاتر از مدیران عملیاتی هستند و به طور مستقیم به مدیران رده بالاتر گزارش میدهند.

مدیران عالی: این سطح مسئول اداره کل سازمان است آنان اهداف خط مشی ها راهبردها و واکنش های سازمان را در برابر محیط تعیین میکنند مثل مدیر عامل


ادامه مطلب
ارسال توسط سالار افتاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

بنام خدا

جلسه اول      11/7/1392

وجوه اشتراک سازمانها:

1/ هدف        2/ برنامه          3/ منابع                 4/ مدیر

هدف:عامل تشکیل دهنده هر سازمان است.

برنامه: سازمانها برای نیل (رسیدن به اهداف خود برنامه هایی را تنظیم میکنند.

منابع:سازمانها برای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه هایشان باید منابعی را در اختیار داشته باشند و آنها را به فعالیتهای مورد نظر اختصاص دهند که این منابع میتواند شامل پول برای پرداخت حقوق و خرید مواد اولیه,زمین و استخدام نیروی انسانی باشد.

مدیر:سازمانها برای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه و تامین منابع به مدیرانی نیاز دارند که آنها را در این جهت هدایت کنند.ادامه مطلب
ارسال توسط سالار افتاده

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان